Neteges amb doll de sorra Lleida


Neteges amb doll de sorra Lleida
En HIDRODOVI comptem amb un servei de restauració i neteja, aplicat mitjançant doll de sorra a pressió de tot tipus de superfícies, ja siguin de pedra, metall o fusta.

La nostra experiència en aquesta tècnica ens permet eliminar totes les impureses i elements contaminants sense produir modificació alguna en els materials a tractar. Els resultats obtinguts mitjançant aquest procés són espectaculars, retornant a les superfícies l'atractiu aspecte que tenien inicialment.

Entre les aplicacions més importants d'aquesta tècnica podràs trobar:

  • Restauració d'edificis, façanes, murs, piscines, etc.
  • Monuments i mobiliari urbà.
  • Maquinària industrial i agrícola (remolcs, formigoneres, grues, contenidors, etc.).
  • Enreixats, reixats i altres estructures metàl·liques (ponts, viaductes, etc.).
  • Tot tipus de fustes (portes, finestres, sostres i sòls, mobles, etc.).
  • Decapat de piscines per doll de sorra.