Grafitis
En nombroses façanes, portes, mobiliari urbà, etc., poden veure's inscripcions de dubtós gust, que generen una situació de desgrat i contaminació visual en general, donant una sensació d'abandó i vandalisme. En HIDRODOVI, a Lleida, ens encarreguem de la neteja de #grafiti, així com:

  • Manteniment.
  • Eliminació d'ombres.
  • Aplicació de proteccions anti #grafiti no permanents.
  • Aplicació de proteccions anti #grafiti permanents.

Anteriorment, la neteja de #grafiti i pintades es feia amb decapants corrosius i tractaments abrasius: chorreado de sorra o aigua a alta pressió, que danyen les superfícies, o s'havia de pintar successivament.

No obstant això, aquests processos resulten cars i incòmodes i no solucionen el problema en haver de repetir-los una vegada i una altra. En la nostra empresa trobarà una solució global a aquest problema, sense danyar la superfície de la paret.